Korpusomat
Utwórz własny korpus językowy

O projekcie


Korpusomat jest prostym narzędziem służącym do samodzielnego tworzenia elektronicznych korpusów tekstów. Użytkownik przesyła do Korpusomatu pliki tekstowe, które zostaną automatycznie oznakowane fleksyjnie i skompilowane do postaci plików binarnych.

Po pobraniu plików na własny komputer użytkownik może przeszukiwać korpus za pomocą wyszukiwarki Poliqarp, która korzysta z tego samego języka zapytań co Narodowy Korpus Języka Polskiego. Stworzony za pomocą Korpusomatu własny korpus może stanowić podstawę lub dodatkowe wsparcie we wszelkiego rodzaju badaniach językoznawczych.