Korpusomat
Utwórz własny korpus językowy

O projekcie


Korpusomat jest prostym narzędziem służącym do samodzielnego tworzenia elektronicznych korpusów tekstów. Użytkownik przesyła do Korpusomatu pliki tekstowe, które zostaną automatycznie oznakowane fleksyjnie i skompilowane do postaci plików binarnych.