Citation


In case of usage in scientific work, please cite one of the papers:

Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński. Korpusomat – stan obecny i przyszłość projektu. Język Polski, CI(2):49–58, 2021.

Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński, and Maciej Ogrodniczuk. Korpusomat — a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora. Computational Methods in Science and Technology, 24(1):21–27, 2018.