Cytowanie


W przypadku użycia w pracy naukowej użytkownik proszony jest o zacytowanie artykułu:

Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński, and Maciej Ogrodniczuk. Korpusomat — a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora. Computational Methods in Science and Technology, 24(1):21–27, 2018.